Att se en häl i drömmen

Personens häl för att lämna efter honom varorna eller barnen, religionen och världen kommer att nå ödet, ablusionen och guslu får inte det fulla, utan att sprida vatten över ablots medlemmar och missbruka någon; Den högra hälen är för män, den vänstra hälen är för flickor; Hälen (hälen) är trasig för att se ett jobb du kommer ångra att göra, bryta eller klippa av barnets död som ska brytas, för att se att det inte finns någon häl, eftersom hans efterträdare inte kommer att lämnas efter sin son, skönheten och styrkan av rätten att ses, och skönheten i de goda och negativa förändringarna innebär perversion, lydnad och uppror. (Se även: Häl.)

Fothälen som ses i drömmen tolkas med sonen. Om man ser att han inte har någon fothäl i sömnen kommer han att utrotas genom att inte vara ett barn efter honom; Han såg den trasiga eller klippta hälen, om barnet kommer att dö, betecknar vänster fot till flickabarn, höger fot till pojken sonen. Hälen ses i svart färg; frestelsen i dyrkan, betyder. Enligt ett annat rykt: fothälen som ses i drömmen kallas med sonen. På grund av detta har han inte hälen på foten i drömmen om någon som kommer att efterträda sonen. I drömmen om alla som såg sin fot trasiga eller klippt dör barnet. Den vänstra fotens häl betyder för flickorna och den högra foten hälen tecken för män, hälen tecken på människans öde av religionen och världen. häl är ett tecken på att en person kommer att lämna ekonomiskt eller efter honom. Hälens skönhet i drömmen är ett tecken på människans rättfärdiga gärningar och de goda saker som kommer att möta honom från de goda gärningarna.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda