Att se en haj i drömmening

I drömmen tolkas hajen med en hederlig person. Att se en haj i sin dröm beskrivs som en vän som inte besegrar livet. Enligt ett annat rykt: Att se fisken i drömmen, hemmetägaren, är ett tecken på ära och ädelt jag.


Att se en haj är ofattbar. Dåliga nyheter tolkas.

Du har fiender och falska vänner svartsjuk på dig. Var försiktig.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda