Att se en hädanefter i drömmen

Eftersom ordet efterlivet är i allmän mening; Se även; apokalyps, sirat, rättegångsbalans, himmel och helvete.

Att gå till det härliga i en dröm indikerar en lång och användbar resa. Att vara med i det följande visar att alla hans ansträngningar och ansträngningar kommer att belönas och att en stor vänlighet och lycka uppnås. Utvisning från det följande är ett tecken på förlust av egendom och egendom.

Att gå till det härliga i en dröm indikerar en lång och användbar resa. Att vara i det efterföljande indikerar att deras arbete kommer att belönas och stort välstånd och fred kommer att uppnås. Utvisning från det följande är ett tecken på förlust av egendom och ibland förlust av liv. Att se dig själv i det följande, förverkliga dina önskemål, är ett tecken på att du bara får några av dem trots dina ansträngningar. Utvisning i det följande är ett tecken på förlust av egendom och elände. Att titta på det här nedan tolkas för att leva ett lyckligt familjeliv.

Att se att han är i det här i drömmen och att han är ansvarig för sina synder, betyder att de döda är nära, att han måste omvända sig.

Drömmen är att se det här efterföljande, familjen kommer att leva ett bra liv, att vara i det efterföljande, kommer att vara en stor tjänst, utvisning från det följande, förlust av egendom och elände kommer att vara ett tecken.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda