Att se en hackspett i drömmen

Ser hackspetten i drömmen, önskan om ens önskan att uttrycka sin önskan att beteckna någon. Woodpecker påpekar att det finns människor med dåliga avsikter som vill dra nytta av din goodwill.

Samtidigt drömmen om en hackspett att möta en vacker, charmig men ger också en underhållskvinna.

Enligt ett rykt är att se en hackspett i en dröm ett tecken på vackra och glada dagar. Vissa kommentatorer tolkar dock denna dröm som en förlust för någon på grund av dess smak.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda