Att se en grundläggande i drömmen

Forskare, forskarförsamlingar, religionens principer, djur och fordon på vilka forskare rider, passagerarfartyg, gamla kvinnor, moskéens grundar betecknar de rättfärdiga samhällena.

En solid grund i en dröm indikerar att en person kommer att vara en bra företagare eller företagare.

Grunden i drömmen, de lärde eller de lärda församlingarna eller djuren de går ombord eller kryssningsfartyg är tecken. Ibland är grunden ett tecken för kvinnor. Ibland är det grundläggande, under människans styre, och ibland själva vetenskapen och san'atina ett tecken på vad som är betrodd eller religionens ursprungliga punkt. Någon som ser att han har några grunden i en dröm, får tillgång till nöje, son, vägledning och kunskap. Ibland är drömaren sjuk och kan inte resa. Moskéens grundar är de rättfärdiga folken, bostadens grundar, de hederliga och hederliga kvinnorna och kyrkans grunder.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda