Att se en gravör i drömmening

Sten, marmor, trä och så vidare. Den som tecknar former genom att skriva på saker, som skriver, rådgivar tålamod de som inte har kunskap om kunskap och visdom, betecknar den kunskap som strävar efter deras korrigering.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda