Att se en gör gynnar de behövande i drömmen

Att göra gott mot de behövande i drömmen innebär att förstöra fienden och släcka Allahs vrede. Eftersom den hemliga välgörenheten släcker Herrens vrede. Men om mannen som ger välgörenhet är en synder, är denna dröm inte acceptabel och drömägaren måste lugna sig.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda