Att se en godstransport i drömmen

Det faktum att saker transporteras i en dröm indikerar att drömaren ska minska sitt beteende till en rimlig nivå.

Att flytta saker i en dröm innebär att deras handlingar och beteenden stör människor och säger att de bör uppmärksamma staten och rörelserna.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda