Att se en gillyflower i drömmen

Att se och lukta den vilda blomman i drömmen betyder att du är en betrodd person eftersom du har en mycket bra karaktär. På grund av denna vana tar du bort de omkring dig från dig själv. Det betyder att du kan arbeta med trogna och så småningom förråda dig genom att bryta förtroende för dig. Enligt ett annat rykt: Att drömma i min dröm är välstånd, lycka och lycka ett tecken.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda