Att se en geometrisk form i drömmen

En person som ser geometriska former som trianglar och pentagoner i en dröm kommer snart att uppleva en sorglig händelse och anledningen till denna händelse är personen som ser själva drömmen.

I drömmen kommer den som ser geometriska former som trianglar och besgen snart att uppleva en sorglig händelse och anledningen till denna händelse är personen som ser drömmen själv.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda