Att se en generositet i drömmen

Till varje person som är vänlighet eller en förfader; Misers självgenerösa självledelse, att hitta skuld, att överge perversion och god moral innebär att vara.

Kunskapens generositet, god moral i drömmen om den snålhet. det är ett tecken att återvända till vägledning efter perversion.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda