Att se en ge välgörenhet i drömmen

Goda avsikter leder till förverkligandet av önskningar, till fertiliteten snarare än till godset, till ära och ära, att se att han undviker välgörenhetsverk och inte står för god berövning och sorg; det visar att deras förfäder, släktingar och släktingar som gått bort hoppades på nej.

Den som ser inget i drömmen, önskar nå. I drömmen kommer Allah (CC), som ser att han konsumerade malin för signaturen, ha egenskapen. Om ingen ser att han gör nej kommer han att skada om han handlar.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda