Att se en gäspa i drömmen

Det betyder latskap, dåsighet, syndighet, försummelse av bön eller gör den oförutsägbar utan att ge sin själ till dyrkan.

Problemet är att komma ut. Men att se någon annan gäspa i sin dröm tolkas som en svårighet i materiella frågor.

Drömma ofta, att se dig gäspa, eller träffa en gäspande, i dessa dagar lite av ditt uttråkade liv, kan du inte avutmazsa dig mer tristess tecken är ökad. Enligt vissa tolkas gäspningen i drömmen som makruh. Klagar till alla som drömde om att gäspa. När han gäspar för att se att han håller handen mot munnen är på rätt väg, så gäspar sömnlöshet och likgiltighet. Enligt ett annat rykt: att gäspa i drömmen, att synda, att gråta och gråta och att lämna bönen, som djävulen är tecknet på gärningarna kommer att godkänna. Gäspning är ett tecken på seger för fienden och ett tecken på sevaba. Ibland är det ett tecken på upptäckten av hemligheten med detta drömtillstånd, och ibland ägaren till en sjukdom som inte är bra.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda