Att se en garnison i drömmen

I sin dröm tolkas alltid att se en militär garnison med vänlighet och godhet. Sitter mellan garnisonen as-kerler för att se resten av arbetet för att göra det bra, bör ingen tänka. Om i utbildning, partner att välja för företag att uppmärksamma moral, om det ligger i avdelningen, hans fru och barn att uppmärksamma arrangemanget och arbeta enligt honom, om demobiliseringen och lämnar garnison-lämnar skylt -såg att det kommer att bli framgångsrikt i livet. Enligt ett annat rykt: Garrison i drömmen, betyder att han får viktiga nyheter. Ibland är garnisonen ett tecken på fred och säkerhet.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda