Att se en gadret till i drömmen

Orättvisa mot en är religion och brist på världen; stöld eller orättvisa för någon i behov av att beteckna.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda