Att se en fotgängare gå i drömmening

Att se honom gå till fots i drömmen om ökningen av myndighet och ställning, pålitlig person, att sätta varor och rikedom; Att se fotgängare gå på gatan är tecknet på att världen kommer att vara lycklig i det följande.

Enligt Kirmani; fotgängare eller ryttare. I drömmen om personen som går på marken på mycket kort tid passerar godset. När han ser honom gå i sanden börjar han ett svårt jobb. Han förlorar en av sin familj och släktingar som ser honom gå på törnen och känna sig trött på det. Eller så kommer det att lida. Han är på väg till islam och till den islamiska sharia.

Enligt ett ryktet; se godhet i religion och världen. Ser att han har tappat vägen eller lämnat vägen, går han ur vägen för det goda i religionen och sin värld. Om han hittar sin väg igen, kommer han att hitta rätt sätt. Han ser att han är förvånad över att inte veta vart han ska åka på vägen och agerar förvirrad i riktning mot sin själ mot godhet. Den som ser att han går på en osynlig plats, som befinner sig på en plats som inte leder till en väg på väg, lider av perversitet i religion och svårigheter i sina verk. Att gå bort på den mörka vägen går bort från vägen. Når vägledningen från mörkret till ljuset. Att se att han går på en stig, men att vissa saker från djur och växter inte går, betyder att han har nått slutet på sitt liv. Sanningen på vägen är sanningen om religion. Den som ser den som leder honom till en annan väg, om han har kredit, gör gäldenären tricket och betalar inte skulden. Om han inte har någon kredit, kommer han att leda honom att göra ett misstag. Han tror att han går på en mörk väg och att han är på rätt väg. Han ser många sätt och vet inte vilken man ska gå till, förvirrad i sin religion och bli vän med en hedning. På rätt väg bedrar han medvetet sin fiende och ser att han lämnar denna väg med avsikt. Medan han är på väg ser han en man som känner till dessa platser mycket väl, och han ser att han vänder sig från vägen. På vägen ser han en kvinna och luras av dem som följer honom. Att se dig gå på en gissning på en plats som inte har en vägskylt bevisar felaktig religion och stolthet i det. Han som bedrar en man som ser att han har vänt en man på sitt sätt. Förvånad och förlorad på människans väg faller in i gurbeten. Ser han att någon är vägledande kan han hjälpa till i svårigheter.

Enligt Seyid Suleymans drömterm: I sin dröm ser han sin framsteg långsamt som ett infanteri eller en kavalleri och har ett rykte och rykte. När man går på marken får det snart varor. Promenader i sanden, mödosamt arbete. Den som går på törnen och känner smärta, är upprörd eller lider av förlusten av en av hans familj eller släktingar. Att fortsätta sin väg på gatan är på islam. Religion och världen finner frälsning i livet. Ser han att han har tappat vägen eller lämnat vägen, lämnar höger vägen. Om han hittar sin väg kommer han tillbaka till religionen. Han är förvånad över vägen och inte vet vart han ska gå, förvånad över sin själens korrigering och krav. Han såg att han gick i ett korrupt område och inte sammanföll med någon för att vägleda honom. Han lider av sina verk. Var stolt.

Gå på den mörka vägen, dalalete (religion perversion) faller. Att se mörkret från ljuset, når vägledningen. På vägen går han ett djur eller en växt som förhindrar att personen går, nära den bestämda tiden.
Sanningen på vägen är drömarens religion. När han ser någon som leder honom från rätt väg till en annan väg, luras han av gäldenären. Om han inte får det, kommer han att skjuta honom till fel och synd. Även om han går på en mörk väg, uthärdar han vägledning för att inte lämna rätt väg. Han ser många olika sätt och inte vet vilken man ska gå till, och han är förvånad över sin religion och blir vän med en ateist.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda