Att se en burr i drömmen

Att se grisar i ögat pekar på pengarnas framtid.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda