Att se en mynning i drömmen

Att se den del av havet som sträcker sig in i landet, att se mellanstaten, se den plats där floden når avsikten och syftet med förverkligandet och se sadeln för dessa tecken.

För att se flodmynningen i drömmen hänvisar det till släktingar och hjälpare. Mynningen är för en medelklass välgörenhet. Ibland pekar det på mellanvägen.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda