Att se en jävla i drömmen

Till den blinda kvinnan, att byta från det goda till det dåliga; Pimp är ett tecken på äktenskap för en ungkarl eller ett levande vittne eller ett falskt vittne.

Att se en hallik i en dröm betyder att han kommer att tilldelas en sämre plats än en bra position. Eftersom hallikens arbetskraft alltid är hos kvinnor, anses den vara moraliskt otillbörlig. Att se att du är en hallik i en dröm innebär intäkter, rikedom och välstånd. Enligt ett rykte tolkas en blind kvinna att se en hallik. Enligt ett annat rykt: Att se en hallik i en dröm är ett tecken att överföra från ett bra ställe till ett dåligt ställe. Eftersom hallikstänkningen är upptagen med kvinnor.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda