Att se en förkortning i drömmen

I en dröm är nackförkortning ett tecken på döden. I drömmen finns ingen lång förkortning av nacken. Eftersom denna dröm är ett tecken på fallet av rykte och den överhängande strategin.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda