Att se en följeslagare (ra) i drömmen

Att se våra profets (saas) vänner kollektivt på ett ställe, att vara en av de rättfärdiga, att leva blygsamt i världen, att se en av vår Herrens vänner, komma överens, till uppriktighet i kärlek, att ge viktighet till religionens brödraskap; Ibland är denna dröm om gudomlig hjälp, komplimanger av följeslagare i fast tro, deras kraft till tros svaghet, att se följeslagare med muslimers följeslagare och islam styrka styrkan att hitta.

I drömmen att se följeslagarna hyra i vackert tillstånd, att ens vackra följeslagare om följeslagarna och betyder att vara föremål för vägen. Ibland hänvisar denna dröm till militär handling och utsändning av soldater, och ibland till spridning av kunskap och ordning. Att se följeslagare, komma överens, chatta, brödraskap och hjälp och användbarhet, att bli av med fientlighet och svartsjuka, hjärtat till nagen och tillbedjan och kärlek poäng att gå. De fattiga som drömde skulle bli rika. Eftersom de har gjort många erövringar och erhållit byte. Om han är rik föredrar han det här efter världen och han lägger ut sin ekonomi för Allah. Följeslagare i drömmen om följeslagare att se honom, moské, masjid, som att bygga bra byggnader; neseb, stam och betyder stammens renhet. I drömmen att se kamraterna vända sig bort från honom, ingen, på grund av tvisten mellan följeslagarna över några av dem föredrar några, förolämmer drömägarens följeslagare fel och vrede. Att se följeslagarnas följeslagare, omvändelse och Allahu kricka bort från alla saker, en viss plats i följeslagarnas väg och mängden nr och fruktbarhetstecken. Om han såg en eller alla av dem som rätt, skulle religionen och folket i religionen vara stark för ägaren av drömmen och ära, att lyckas i alla frågor; om han såg att han var en av följeslagarna, plågas han av pest och besvär och räddade sedan honom; skulle. Många gånger i drömmen om hyresvärden lider.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda