Att se en flint i drömmening

Att se flint i drömmen tolkas med nyheter. Att se denna sten i en dröm betyder en avlägsen nyhet. Men den här nyheten beskrivs som tråkiga nyheter. Enligt ett annat rykt är flinten en katastrof som plötsligt kommer att inträffa.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda