Att se en fitna i drömmen

Varor och barn, dessa kommer att orsaka världens problem. (Se även Anarki.)

Det är inte bra att drömma om sedition i en dröm. Seditionen innebär en ond och en fattig son eller en dålig granne. Att se en person i sin ålder stoppa och rycka efter någon, att den snarrande mannen kommer att förtala sig; om han inte vet det, kommer han att skriva under ett fenomen från en släkting som han litar på. Enligt ett annat rykt: Om han ser en plats för sedition i en dröm, pekar han på sin egen egendom och son.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda