Att se en firatflod i drömmening

I drömmen, att se floden Firat och gå över, kommer Allah (CC) med alla önskemål att accepteras, överflöd och välstånd kommer att vara, dricksvatten, riklig risk och försörjningstecken. Att se Eufratfloden som torkad betyder en död av en av de stora statsmännen. Enligt ett annat rykt: I drömmen om någon som dricker vatten från Eufrat, Allah (CC) med fördelarna och välsignelserna. Om han såg att floden Eufrat var torr, skulle det indikera att statschefen skulle dö eller att hans egendom skulle försvinna från religion och förgås. Om man ser att han drack Firats vatten i en dröm, påpekar han att han bad och bad mycket och att han var omtvistad.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda