Att se en filosof i drömmening

Mindre visdom, förlust för åsikter och människor; att hitta rätten och sanningen att ingå i en ond cirkel eller oändliga värdelösa strävanden, filosofen att se vetenskapsmännen och kunskapen om vetenskap och visdom innebär att hitta berömmelse.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda