Att se en far i drömmen

Att se fadern är en av drömmarna som kan sägas vara ett medel för gott.

De vackraste och mest meningsfulla sakerna i drömmen är mamma, far och farfar. Om den dominerande fadern alltid dyker upp betyder det att drömaren har en önskan. Han förväntade sig inte att hans tristess och behov skulle realiseras på ett vackert sätt på ett ögonblick.

Att gråta sin far i en dröm att gråta innebär att hon lätt kommer att uttrycka den nöd hon gömde sig från sin familj.

I sin dröm kan alla som ser sin far hitta kraft och mod kunna fortsätta. Så du blir av med svårigheter. Om drömarens far lever, kommer ett samarbete att ge honom glädje. Om hans far är död kommer en god nyhet och en älskad snart.

Personen som ser sin egen far betyder att han övervinner sin svaghet, sin sorg och känner att han är med honom.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda