Att se en drömmen innebär

Att se en person som drömmer i en dröm är ett tecken för en person som har en nag. Den som ser dig som en hund i en dröm, glad i början av ett företag, blir så småningom ledsen.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda