Att se en själs i drömmen

Evangelium, att överge synder, betyder inte negativa förslag på självförnekande.

Om man ser sig själv som avgörare, kommer han att vara hjälplös. Det betyder att någon annan kommer att göra det.

Det är inte bra att se mänskan i drömmen. Att se att du drömt i drömmen är ett tecken på att en del av din egendom kommer ut ur din hand. Att se någon annan kastreras visar att du och personen kommer att vara trasiga. Enligt vissa; För att se att han hade kastrerats i en dröm, tar han ett plötsligt beslut att dra sig ur världsfrågor och ägna sig åt din religion, vilket betyder att du kommer att bli tillbedd. För att se någon annan vara kastrerad eller en kastrerad mästare, om du är gift, kommer du att lämna din make, om du är singel tänker du inte gifta dig nu.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda