Att se en kvarstå i drömmen

Överförtroende för självförtroende, stolthet och arrogans i ögonen på människor att ogilla, ondska och ondska att infektera, envishet, i vilket fall som helst, sorg och sorg innebär.

Envishet i en dröm är ett tecken på en kamp. Persons uthållighet i en dröm om en fråga tyder på att personen är överens med en person att handla eller att be om något som lovats honom. Att se att någon annan i drömmen eller ett av hushållen rör sig envist mot honom, indikerar att han är i sorg och besvär. Det är inte att se att du fortsätter och fortsätter. Enligt ett rykt, betyder uthållighet och uthållighet öken och tvekan. I fråga om uthållighet och uthållighet vem som ser en begär flyr. En stor officer avgår från sitt kontor, medan en ordförande eller chef avgår. Handlaren upphör att handla och konstägaren fungerar inte. Han kommer att ge upp om han har ett ärende. Enligt ett annat rykt: Persistens i drömmen, att beteckna det onda eller att se. Persons uthållighet i en dröm indikerar att han bör fly eller slåss mot något som han befinner sig i eller slåss eller fientlighet eller handel eller handel. Den som ser sin fientlighet och envishet i en dröm är upprörd på grund av ett jobb, hans hjärta blir smalt eller folk hatar honom.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda