Att se en enhet i drömmen

Att se dig själv som 'nummer ett' i varje ämne, valt och skärpt, betyder att du är en av intressantens tid.

Det unika som ses i drömmen är att Fil blah-mannen är en av tiden i fältet, vilket betyder att drömägaren är en av tiden i konsten eller bred och försiktighetsåtgärd. Unikhet, zillet och perisanlik. Därför, om någon ser att han är den enda och att ingen är med honom, är det ett tecken på att han är perisan och fattig.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda