Att se efsunken i drömmen

Att se alla som läser förtrollningen i drömmen, om Allahu Teala ropar på den förtrollningen han läser, är det ett tecken för den som tröstade sorg och sorg bland folket och lugnade hatet i hjärtan. Om Allahu Teala inte sjunger sin helighet i förtrollningen, är det ett tecken för alla som talar.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda