Att se en fallna i drömmen

Att se martyrerna i ett krig tolkas av Hans helighet (CC). Att se att du är martyrad i en dröm, att bli av med dina synder i världen och i det följande, betyder ett gott slut, barmhärtighet. För att se martyrer när blodet flyter, kommer människor inte att lämnas kvar i en sådan situation, ingenting kommer att välsignas och välsignas, religionens kraft, fienden kommer att vara en seger mot tecknet. Att se martyrer när man äter i paradiset är att bli av med besväret och besväret. Att prata med en eller många martyrer är en god nyhet för världen och för det följande. Att se en martyr, eller se den martyren som kysser honom, betraktas som ett bevis på ett bra slut, att emigrera från denna värld genom tro, för att bli en grad av martyrdom.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda