Att se en dyrkan i drömmen

Att se en eller flera av hans religiösa skyldigheter i enlighet med villkoren för världen och det nedanstående, rättfärdigheten och den inre freden, att se etiken för dyrkan i en olämplig miljö eller ofullständig, att se bristen och ofullständiga situationer, Dinner tillåtna dyrka islam alla typer av obligatorisk, ledig och meningslös dyrkan som han befallde och tolererade är goda tecken för evangeliet, frälsning, hjälp och tilldelning från Allah.

Tillbedömningsdrömmar blir alltid väldigt trötta. Man blir av med sina problem och problem.

Att se någon av vägarna för tillbedjan i drömmen och se honom dyrka på det sätt han ser, att uppfylla sina önskningar i världen och i det följande, att se honom dyrka på ett sätt som inte är tillåtet, att se att han kommer bli berövade nej i två världar, på en plats som inte är tillåtet, fe-Sada, att se någonstans stängd och dyrka i hemlighet, kommer att bli av med gamut och sorg.Firad-i Sadik (ra) tolkar dyrkan på fem sätt : att närma sig Allah (CC), ingången till kulturen, evangeliet, fiendens seger, varg-lus. Enligt den dröm som man ser, kallas dessa fem ämnen enligt deras mening på drömmen. Enligt Abu Sait al-Vaiz: Allahu Teala, i sin dröm om att omvända sig till Hans helighet, murslev, rizka och nailla nailla. Cenabi Hak-ka berömmer och berömmer den som drömde, snarare välsignelse och riklig rizka kavusur. Enligt ett annat rykt: Tillbedjan för Allah (cc), oavsett om det är obligatoriskt eller omskärs i en dröm, indikerar att istället för att hitta rätt sätt, kommer det att leda till världen och det härliga. Att se att han dyrkar något annat än Allah (cc) indikerar att saker och ting kommer att gå fel och att Allah (cc) kommer att drabbas av vreden och kommer att leda till materiella och moraliska skador. Vissa bordskärare dyrkar, kärlek till Gud, det rätta sättet att vända, risk och egendom, evangeliet och frälsning eller seger till fienden, sa de.

Dessa drömmar blir alltid trötta. Ingen ser att han dyrks av sina problem, problem. De är i en mycket bättre position än tidigare.

Dessa drömmar blir alltid trötta. Ingen ser att han dyrks av sina problem, problem. De är i en mycket bättre position än tidigare.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda