Att se en diskriminering i drömmen

Att bli föraktad och föraktad i människors ögon betyder att förhärligas och att få rykte av Allah (cc).

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda