Att se en delfinsurah i drömmen

Allah (CC) skänker den person som ser i drömmen att han har läst tiden för Yunus eller att han har lästs av någon annan. Han ser inget gott, men Teala (CC) döljer drömaren för det onda ondskan och magin. Förstör din fiende. Hans ord och dyrkan är acceptabelt. Han är mycket kunnig, han har massor av resurser, han är tålamod och dold för magi, han är frisk och varaktig. Enligt ett annat rykt: I drömmen att se delfintiden eller en del av den att läsa eller läsa om sig själv; vetenskap och vackra itikada, att vara säker på bedrägeriens bedrägeri och trollkarlens magi är ett tecken att bryta.

Den som läser Surah Yunus i drömmen föredrar zuhd och bön i världen. Allah Teala ger den en trevlig trosbekännelse till vem som helst. Han är säker på trickster. Allah Teala skänker dem som följer. Han är känd för att göra välgörenhet och avund bland människor. Denna drömmare är skyddad från fiendens ondska och magikerens ondska. Om en person i fängelse har denna dröm, betyder det att han kommer ut ur fängelset. För patienten bevisar denna dröm att han har botat.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda