Att se en dabbag i drömmening

Att se dabbagen i drömmen diskuteras med hälsoombudet. I sin dröm, att se en dabbag perforera huden, vilket indikerar att han snart kommer att genomgå en operation eller att en släkting kommer att bli operation. Att se honom i en läderfabrik istället för att besöka en patient; Att se att du pratar med huset är ett tecken på att du kommer att bjuda in en läkare till en patient i ditt hus. Att se dabbagen i en dröm är ett tecken som leder människor till vägen med godhet, och enligt ett ryktet, en person som delar arvet. Det är inte bra att se en dabbag i hans dröm som gör ett offentligt jobb.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda