Att se en bonde i drömmening

Detta betyder en tålmodig, rik person som äter det han tjänar med pannan.

Bonde som ser grödan, arbetar för handel. Att se en agronom, tolkad med vinsten av halal. Han ser att han plogar fältet och gör gott och nej. Alla villkor för att vara ok med fältet och bröd välsignelse, lycka och staten hänvisas till. Gift som såg fältet. Enligt Carefer-i Sadik (ra): drömmer om att se en jordbrukare på fem sätt: att kräva halalrisk, att be om nej och nytta, har-talik, storlek, halalvinst. Enligt ett annat rykt: drömmer om att träffa en bonde är ett tecken på vänskap med en renhjärtad person. Bonden ser att han sår grödan och arbetar för frälsning och handel. Jordbrukare ser, religion, salahina hal, är också ett tecken på att du kommer att vinna på halal. Caferi Sadik sa att jordbrukarens dröm uttrycks på fem sätt. Helaal att be om risk, nej och intresse, sjukdom, hög myndighet och ställning, för att få halalinkomster. Essalimi sa att drömmen om singeln som ser fältet är gift. Att se de doftande grässäljarna i drömmen, drabbar plågorna och gisslarna, pekar på alla som är tålmodiga med olycka och öde.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda