Att se en kobbersmed i drömmen

Ser; Koppar.

Att se en jungfru i en dröm är en man som talar mycket, men inte lyssnar på sig själv, är en man som försöker förklara dessa saker för allmänheten. Enligt ett annat rykt: att se en jungfru i en dröm, indikerar att du kommer att göra affärer med någon som är mycket hårt arbetande.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda