Att se en kalafat i drömmening

Det är en lång resa för att se om du kommer att bli kallt eller en båt eller en båt i en dröm.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda