Att se en curry i drömmen

När du ser skålen i en dröm, känner du dig plågad och upprörd ibland visar att du är drabbad av hudsjukdom. Om du ser att du har timat en häst med valvet är det ett tecken på att en inkompatibilitet i ditt hem har försvunnit med några försiktighetsåtgärder.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda