Att se en löneskuld i drömmening

I drömmen betalade du en skuld! den sighter besöker de platser där han föddes eller gör gott för de fattiga eller underlättar något i världen som är svårt för honom, eller agerar som hjälp, bevittna eller försoning eller pilgrimsfärd eller zakat. Någon tabirciler drömmer om att betala en skuld för att återvända från resan för att återvända, sade de.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda