Att se en förändring av varor i drömmen

Det faktum att varelserna i drömmen går in i ett annat tillstånd än vad de är kända, till exempel för att se kyrkan förvandlas till en moské och ett torrt träd till ett fruktbärande träd, indikerar förändringen av rangens status innehavare, återkomst av världen från ingen till ser eller från ser till ingen. Jag är trettio i drömmen astigim, hår och skägg, om han ser, men han själv är inte så, att ingen religion salahina, hans värdighet och ära är ett tecken på ziyadeligi. Det finns inget sätt att se att du är ett barn. Om en ung kvinna drömmer att hon är en gammal man, är den religiösa världen bättre. Den som ser den gamla kvinnan som en ung man blir rik om han är fattig. Om världen har vänt sig tillbaka kommer han att återvända till den. Patienten finner godhet från sjukdomen. Drömmen är lång. Det är ett tecken för varor och barn. Han säljer sitt hus, som han ser förkortat, alla djur eller något han använder. Ibland fruktas det att han dör. Kreativitet är ett tecken på brist i världen för dem som ser något som brist. Den som ser en kvinna i form av en klocka, plåga och lidande. Jag ser att jag är som en kvinnlig tenasül-lem som slår klockan. Om en kvinna som ser att hon har en ryggrad och skägg, har ett förlorat barn, kommer hon att återförenas och föda en son om hon är gravid. Svanshorn och fårhöv är drömmen för alla som inte har naglar. Näbb, kamelläpp, läpp, slang eller andra överskott i kroppen av världens dröm är ett tecken på drömmen. Om han i drömmen ser att hans kropp vänder sig till djurskroppen och att djuret är en lejon eller en mask, förföljer han en person som är självförskyldad med ekonomisk styrka och bedrägeri. Om djurets kött återvänds för att äta, är det ett tecken på drömarens dröm eller rörelse. En person som ser att det finns en fjäder eller vinge är ett bra tecken att leda och slå honom. Livet för den person som ser att hans kropp är gjord av lera, koppar etc. är lång. För att se att det sjuka barnet bredvid honom är en fågel sägs barnet dö och blandas mellan fåglar i himlen. Allah skär sina välsignelser från dem som ser honom förvandlas till en apa eller ett apa-liknande djur. Det är en dröm som inte är särskilt bra med religion i alla avseenden, att se att den förvandlas till en kamel, ett annat ridningsdjur eller ett rivande djur. Den som ser att han har återvänt till fågeln är en mobil och konstant passagerare på jorden. Han såg att han förvandlades till vilda djur och lämnade det muslimska samfundet. Ingen som ser att han har återvänt till en gris har en försörjning och hans själ är förtjänad. Det är ett tecken på att den som ser att han är en spindel är någon som tillber Allah och omvänder sig från sina synder.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda