Att se en bunden bok i drömmen

När en person ser en bok med kunskap och exegesböcker i en dröm, påpekar han den personens korrekthet i sin plikt, och för den som ser juristernas böcker, nästa goda. Alla som har sett mina historiska böcker i drömmen

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda