Att se en bubbelnivå i drömmen

Efter dyra betyder det billighet, gudomlig barmhärtighet och regn.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda