Att se en bomullssäljare i drömmening

Att se en bomullssäljare i en dröm är ett tecken för en person som äger varor och förvärv.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda