Att se en bomull i drömmen

Majestät och värdighet, skam och täckning, varor och fördelar, skönheten i religion och gärningar, goda och acceptabla jobb; Bomullsträd till den ödmjuka personen, Bomull för att samla halal murslev, bomull för att spara sahut för att spara pengar för familjemedlemmar, kuddar, kuddar eller madrasser för att se bomullsfyllningen till enstaka personer att gifta sig, att gifta sig och för välbefinnandet; Kasta bomull - separera och prägla bomull från kärnan - för att argumentera med någon och tala mot eller ta bort det som orsakar svårigheter och besvär; Kasta bort bomullen ibland för att göra saker som lättare synder, för att lyda vår Herrens Sunnah (fred vara med honom); Användning av bomull för att uppfylla de religiösa ordningarna vackert, för att hålla löften och andra goda gärningar; Det är bra att se alla som säljer bomull, och världen är bra, men det är ett tecken på mycket arbete.

Att se vita bomull i hans fält är ett tecken på att bli välmående.

Dessa drömmar anses generellt sett vara bra. Att se vit bomull i fältet i drömmen tolkas i form av att bli bekväm. Att se ett vitt bomullsfält betyder att nå sin största önskan. Bomullsbollar är lyckosamma och rikliga pengar. Att se att samla bomull innebär att tjäna pengar med din egen arbetskraft.

Du kommer att lyckas i affärer. Att se eller samla bomull i en dröm är ett tecken på att du kommer att bli rik.

Det vita bomullsfältet indikerar att ingen drömmar kommer att förverkligas.

Att se bomull i en dröm uttrycks på nio sätt; Tyst, intresse, varor, klädsel, värdighet, majestetsreligion, inget och acceptabelt företag. I drömmen att se att du samlar bomull tolkas med halalvaror. Detta ökar pengarna för familjen som lagrar ekonomin. Han ser att han har fyllt bomull med kuddar och liknande saker och att gifta sig. Pamuk, som såg kastet, slåss och prata mot någon. Enligt ett annat rykt: drömmer om att se bomull, icke-ullvaror. I drömmen om att kasta bort bomullen, synder, Allahs budbärare (SAW) 'till sunnah, bomullsträd, är tecknet en ödmjuk man.

Dessa drömmar är vanligtvis bra. Till och med de största drömmarna för alla som ser ett vitt bomullsfält kommer att gå i uppfyllelse. Bomull ser att han samlar in sin egen intelligens och visdom får förmögenhet. Bomullsboll är bra och mycket pengar.

Dessa drömmar är vanligtvis bra. Till och med de största drömmarna för alla som ser ett vitt bomullsfält kommer att gå i uppfyllelse. Bomull ser att han samlar in sin egen intelligens och visdom får förmögenhet. Bomullsboll är bra och mycket pengar.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda