Att se en blockad i drömmen

Se även; Belägring.

För att se att drömmen är belägen och omringad innebär det att ens fiender kommer att störas av hans arbete och kommer att drabbas av stora motstånd från sina motståndare. Att se blockaden innebär att det finns människor som inte kan locka dig i ditt arbete eller i något område i ditt liv och att du kommer att försöka förhindra och störa ditt företag. Det är ett tecken på att det inte finns något hinder kvar för att tjäna pengar genom att utvecklas inom handel och handel. Att bli av med blockaden är både ett bevis på att det inte finns några hinder framför dig för att lösa dina problem och för att lyckas. Drömmen är att se att en person som han älskar befinner sig i en blockad och att han förväntas hjälpa honom för att rädda honom.

Att blockera fienden i en dröm är att hålla ett öga på dina fiender i ditt liv, att hålla dem under din kontroll, att fortsätta i arbete och idéer, att ständigt och medvetet kämpa med utsökt och djävul, att segra över hedningarna, att besegra dina fiender, att känna dig själv stark och vara säker på dig själv. Enligt en annan tolkning: I drömmen innebär det att vara omgiven av fienden ett smälta i matsmältningen och förstoppning.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda