Att se en blind i drömmen

Att hindra sanningen, inte att överlämna sig till rätten och perversionen; Blindhet är ibland att stå i ord, att komma ihåg med godhet; att vara en spik av kunskap och visdom; Att se att två ögon är blinda, att se att någon är blind för arv eller annan anledning att vara rik, att komma ihåg med godhet, att stå i sitt ord, att ha visdom och visdom, att nå vad han vill ha ett tag, att se att fången är blind för att bli förblindad av att han luras av att fylla en, Blind en för att lura honom tecken.

Det faktum att en person ser sig själv som blind i sin dröm indikerar att han inte bör vara involverad i varje jobb och att denna person har fiender som väntar på att han gör misstag.

Det faktum att en person ser sig själv som blind i sin dröm indikerar att han inte bör vara involverad i varje jobb och att denna person har fiender som väntar på att han gör misstag.

Blind i en dröm, en mystisk situation där man inte kan vara vettig.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda