Att se en bli begravd i drömmen

Om du har sett dig själv begravd levande, kommer du att göra ett allvarligt misstag snart.

Om du har sett dig själv begravd levande, kommer du att göra ett allvarligt misstag snart.

Om du har sett dig själv begravd vid liv, kommer du att göra ett stort misstag snart. Denna situation kommer att använda dina fiender mot dig.

I sin dröm begravs han trots att han lever, överlägsen sin fiende. Att se ett samhälle begrava en person innebär att det försökte döda. Vanligtvis finns det inget i alla begravningsdrömmar. Enligt någon tabirciler; att begravas i en dröm, så kallad fattigdom, resa, semester, äktenskapsbrott, svaghet, ursäkt, fientlighet, nöd, försämring, synd. Den som begraver sin fiende i drömmen råder. Att se att du begravde något av ett djurslag är beklagligt, ta något enligt ett rykt, se något begravt som en sten, att uthärda något i oändliga skador eller att anförträda någon bredvid skylten.

Om du har sett dig själv begravd vid liv, kommer du att göra ett stort misstag snart. Denna situation, dina fiender, kommer att använda mot dig.

Om du har sett dig själv begravd vid liv, kommer du att göra ett stort misstag snart. Denna situation, dina fiender, kommer att använda mot dig.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda