Att se en beställa inte gott och förhindra ondskap i drömmen

Att instruera människor att utföra religionens order eller att råda dem att vara i riktning av Allahu Teala att uppfylla sin rätt, att förbjuda människor från vad religion förbjuder, förut tänkt sunt förnuft, att vägleda människor på rätt väg eller att införa en situation som måste vara tålamod, och det är förvånande och hoppfullt att se att försummelse av korruption, ordning med godhet och undvika ondskan är andras arbete, eller att försumma detta religionskommando - uppgiften att stödja det goda och det goda och dra på onda och ondska.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda